ฉลองวัดพระนามเยซู ชลบุรี
วันที่ 14 มกราคม 2023 ณ วัดพระนามเยซู ชลบุรีได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรีเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โอกาสเดียวกันทางวัดยังได้รับเกียรติจาก มงซินญอร์ดาเนียล ทูมิเลอ (Msgr. Danial Tumiel) เลขาธิการสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อีกด้วย
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0018 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0030
DSC_0051 DSC_0065 DSC_0071 DSC_0074 DSC_0078
DSC_0094 DSC_0098 DSC_0106 DSC_0113 DSC_0120
DSC_0127 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0173
DSC_0177 DSC_0195 DSC_0205 DSC_0225 DSC_0233
DSC_0239 DSC_0244 DSC_0255 DSC_0260 DSC_0263
DSC_0281 DSC_0287 DSC_0300 DSC_0309 DSC_0315
DSC_0331 DSC_0335 DSC_0336 DSC_0347 DSC_0350
DSC_0354 DSC_0358 DSC_0363 DSC_0369 DSC_0376
DSC_0381 DSC_0387 DSC_0389 DSC_0412 DSC_0419