กิจกรรม Run for the New Church 2023
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2023 คณะสงฆ์ ซิสเตอร์ สภาอภิบาล และสัตบุรุษ ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรม Run for the New Church 2023 เดินวิ่งมินิมาราธอน Fun Run โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ มงซินญอร์ดาเนียล ทูมิเลอ (Msgr. Danial Tumiel) เลขานุการพระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และนายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอพานทอง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก
กิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ฟันรัน 3 กม. ฟันรัน 5 กม. และ มินิมาราธอน 10 กม. แบ่งตามเพศ อายุ ครอบครัว และ VIP มีผู้เข้ารวมประมาณ 2,000 คน
รับชมภาพเพิ่มเติมที่ >>เพจ-โครงการ Run for the New Church - Huaphai<<
000 001 002 003 004
005 006 007 008 009
010 011 012 013 014
015 016 017 018 019
020 021 022 023 024
025 026 027 028 029