ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง
วันที่ 28 มกราคม 2023 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่อบรรจง พานุพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_0009 DSC_0021 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029
DSC_0031 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0043 DSC_0045
DSC_0046 DSC_0047 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0058
DSC_0059 DSC_0061 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0085
DSC_0095 DSC_0102 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0134
DSC_0155 DSC_0162 DSC_0167 DSC_0170 DSC_0175
DSC_0187 DSC_0194 DSC_0195 DSC_0197 DSC_0204
DSC_0222 DSC_0231 DSC_0237 DSC_0241 DSC_0247
DSC_0251 DSC_0255 DSC_0258 DSC_0260 DSC_0264