ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023 ณ วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้าได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0003 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011
DSC_0022 DSC_0026 DSC_0033 DSC_0043 DSC_0045
DSC_0047 DSC_0063 DSC_0074 DSC_0081 DSC_0093
DSC_0098 DSC_0106 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0116
DSC_0124 DSC_0129 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0153
DSC_0157 DSC_0161 DSC_0165 DSC_0168 DSC_0180
DSC_0189 DSC_0200 DSC_0206 DSC_0213 DSC_0215
DSC_0216 DSC_0227 DSC_0231 DSC_0234 DSC_0243