ฉลองวัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล เขาขาด
วันที่ 11 มีนาคม 2023 ณ วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล เขาขาด ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังพิธีได้มีการถวายผ้าป่าจากที่ต่าง ๆ มาร่วมสมทบมทุนในการเตรียมสร้างวัดหลังใหม่อีกด้วย
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0003 DSC_0004 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0013
DSC_0029 DSC_0044 DSC_0056 DSC_0062 DSC_0064
DSC_0077 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0089 DSC_0092
DSC_0096 DSC_0102 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0113
DSC_0121 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0129 DSC_0135
DSC_0136 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0158 DSC_0169
DSC_0175 DSC_0176 DSC_0181 DSC_0187 DSC_0192
DSC_0195 DSC_0196 DSC_0204 DSC_0209 DSC_0211
DSC_0219 DSC_0224 DSC_0227 DSC_0229 DSC_0233
DSC_0236 DSC_0240 DSC_0242 DSC_0244 DSC_0246