ฉลองวัดแม่พระรับสาร ตราด
วันที่ 25 มีนาคม 2023 ณ วัดแม่พระรับสาร ตราด ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0014 DSC_0015 DSC_0026 DSC_0068 DSC_0069
DSC_0076 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0092
DSC_0103 DSC_0115 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0136
DSC_0137 DSC_0149 DSC_0175 DSC_0180 DSC_0189
DSC_0203 DSC_0206 DSC_0212 DSC_0218 DSC_0220
DSC_0223 DSC_0228 DSC_0232 DSC_0243 DSC_0254
DSC_0258 DSC_0260 DSC_0270 DSC_0276 DSC_0296
DSC_0305 DSC_0314 DSC_0318 DSC_0332 DSC_0344