งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15/2023
วันที่ 28-29 เมษายน 2023 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15/2023 “ผู้สูงวัยไม่ทิ้งกัน ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน” โดยพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมิสซา พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบพรพระสันตะปาปา แก่ "ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง" และ "ลูกกตัญญูต่อบุพการี" ในโอกาสนี้ด้วย
>>รับชมกิจกรรมในวันที่ 28 เมษายน 2023<<
>>รับชมกิจกรรมและพิธีมิสซาในวันที่ 29 เมษายน 2023<<
>>รับชมภาพผูู้รับในปะรกาศเกียรติคุณและใบพระสันตะปาปา<<
DSC_0011 DSC_0013 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0023
DSC_0027 DSC_0032 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0046
DSC_0061 DSC_0073 DSC_0077 DSC_0081 DSC_0100
DSC_0102 DSC_0112 DSC_0117 DSC_0121 DSC_0126
DSC_0142 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0154 DSC_0162
DSC_0167 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0178 DSC_0184
DSC_0185 DSC_0186 DSC_0196 DSC_0206 DSC_0216
DSC_0219 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0224
DSC_0226 DSC_0237 DSC_0242 DSC_0253 DSC_0255
DSC_0270 DSC_0271 DSC_0276 DSC_0286 DSC_0289
DSC_0303 DSC_0305 DSC_0324 DSC_0336 DSC_0349
DSC_0354 DSC_0358 DSC_0360 DSC_0370 DSC_0377
DSC_0382 DSC_0388 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0402
DSC_0404 DSC_0408 DSC_0409 DSC_0410 DSC_0413
DSC_0418 DSC_0419 DSC_0420 DSC_0421 DSC_0422
DSC_0423 DSC_0424 DSC_0426 DSC_0445 DSC_0453
DSC_0454 DSC_0470 DSC_0471 DSC_0481 DSC_0482
DSC_0483 DSC_0492 DSC_0496 DSC_0497 DSC_0523
DSC_0526 DSC_0534 DSC_0535 DSC_0536 DSC_0537
DSC_0540 DSC_0552 DSC_0555 DSC_0563 DSC_0566
DSC_0575 DSC_0591 DSC_0593 DSC_0596 DSC_0646
DSC_0647 DSC_0650 DSC_0727 DSC_0735 DSC_0736
DSC_0737 DSC_0738 DSC_0739 DSC_0743 DSC_0750
DSC_0754 DSC_0768 DSC_0774 DSC_0777 DSC_0788