อุลเตรยา แขวงศรีราชา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2023 ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา ได้จัดอุลเตรยา แขวงศรีราชาขึ้น ในหัวข้อไตร่ตรองรำพึงว่า "การประกาศพระวาจา คือ ชีวิต อาหารฝ่ายจิต คือ ภาวนา" โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น. ก่อนแห่เข้าภายในวัด คุณพ่อยอด เสนารักษ์ เจ้าอาวาส ทำการกล่าวต้อนรับพี่น้องคูร์ซิลลิสตาทุกท่าน จากนั้นเป็นวจนพิธีกรรมเปิด และมรรคาศักดิ์สิทธิ์ โดย คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี มีการบรรยาย "การประกาศพระวรสารคือชีวิต อาหารฝ่ายจิตคือการภาวนา" จากพ่ออันเดร ไชยเผือก ตั้งศีลมหาสนิทและอวยพรศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อวีระชน นพคุณทอง ปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี
DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005
DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010
DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015
DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020
DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025
DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030
DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035
DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040
DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045
DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050