ฉลองวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2023 ณ วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20