ฉลองวัดแม่พระยกเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
วันที่ 19 สิงหาคม 2023 ณ วัดแม่พระยกเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่อ นุพันธุ์ ทัศมาลี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังรับศีลมหาสนิท ได้มีพิธีเสกแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อสร้างวัดหลังใหม่อีกด้วย
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020