กิจกรรม วัดนครนายก/วัดบ้านเล่า
วันที่ 20 สิงหาคม 2023 ณ มารดาพระศาสนจักร นครนายก ได้มีการมอบทุนให้กับพี่น้องระแวกวัดเพื่อนำไปดำรงชีวิต ทุนจากศุนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และในวันเดียวกัน ที่วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า ได้จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ วันแม่ โดยมีกิจกรรมยามเช้า ตรวจสุขภาพ นวดแผนโบราณ ฟังบรรยายการดำรงชีวิตวัยผู้สูงวัย กิจกรรมนันทนาการ มอบสิ่งของ รดเท้าผู้สูงอายุเพื่อสิริมงคลของชีวิต และทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15