ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง
วันที่ 2 กันยายน 2023 ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่อพินันต์ พรประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_1029 DSC_1032 DSC_1033 DSC_1037 DSC_1046
DSC_1048 DSC_1053 DSC_1057 DSC_1059 DSC_1061
DSC_1064 DSC_1065 DSC_1066 DSC_1067 DSC_1069
DSC_1071 DSC_1078 DSC_1081 DSC_1085 DSC_1108
DSC_1117 DSC_1128 DSC_1137 DSC_1142 DSC_1160
DSC_1178 DSC_1181 DSC_1183 DSC_1192 DSC_1195
DSC_1204 DSC_1211 DSC_1213 DSC_1217 DSC_1218