ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรีี
วันที่ 30 กันยายน 2023 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่อเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_0002 DSC_0006 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0014
DSC_0017 DSC_0019 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047
DSC_0050 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0058 DSC_0071
DSC_0081 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0093
DSC_0101 DSC_0103 DSC_0128 DSC_0136 DSC_0140
DSC_0147 DSC_0150 DSC_0156 DSC_0161 DSC_0162
DSC_0163 DSC_0166 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0184
DSC_0190 DSC_0193 DSC_0195 DSC_0202 DSC_0204