ฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (จันทบุรี)
วันที่ 9 ธันวาคม 2023 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (จันทบุรี) ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่อ ยอด เสนารักษ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
>>รับชมถาพเพิ่มเติม<<
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25