วันพระคัมภีร์ 2023
วันที่ 10 ธันวาคม 2023 ณ อาคารมารีอา วัดนักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)ชลบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรม วันพระคัมภีร์ 2023 ขึ้น เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 -16.00 น. โดยเริ่มด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์ อ่านสารวันพระคัมภีร์ สวดภาวนาเปิด โดยคุณพ่อ ลือชัย จันทร์โป๊ ภายในกิจกรรม มีการแบ่งปันประสบการณ์ การนำพระวาจาของพระเจ้าไปใช้ในชีวิต จากตัวแทนต่างๆ อาทิ เยาวชน/คริสตชนใหม่/ครอบครัว/ผู้มีพระพรพิเศษ/ซิสเตอร์และพระสงฆ์ นอกจากนี้ ยังมีฐานพระคัมภีร์อีก 6 ฐาน และพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรผู้นำวิถีชุมชนวัด รุ่นที่ 3 โดยคุณพ่อ ทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์ เป็นประธานในพิธี จากนั้น มีการแบ่งปันความหมายของสารพระคัมภีร์ การสรปกิจกรรมต่างๆ และภาวนาปิด
>>รับชมพิธีเปิดและแบ่งปันประสบการ<<
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0007 DSC_0014 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0024
DSC_0025 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0037
DSC_0040 DSC_0045 DSC_0051 DSC_0060 DSC_0069
DSC_0070 DSC_0072 DSC_0079 DSC_0085 DSC_0090
DSC_0104 DSC_0111 DSC_0123 DSC_0137 DSC_0141
DSC_0146 DSC_0161 DSC_0189 DSC_0192 DSC_0195
DSC_0200 DSC_0203 DSC_0206 DSC_0209 DSC_0214