ฉลองวัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (เตยใหญ่)
วันที่ 16 ธันวาคม 2023 ณ วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (เตยใหญ่) ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่อ พูนพงษ์ คูนา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0095 DSC_0106 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0113
DSC_0116 DSC_0120 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0126
DSC_0127 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131
DSC_0132 DSC_0136 DSC_0150 DSC_0161 DSC_0164
DSC_0185 DSC_0189 DSC_0200 DSC_0213 DSC_0218
DSC_0225 DSC_0228 DSC_0229 DSC_0237 DSC_0241
DSC_0244 DSC_0247 DSC_0250 DSC_0251 DSC_0253
DSC_0255 DSC_0257 DSC_0261 DSC_0267 DSC_0270
DSC_0273 DSC_0276 DSC_0278 DSC_0280 DSC_0285