ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ (บ้านเล่า)
วันที่ 6 มกราคม 2024 ณ พระคริสตประจักษ์ (บ้านเล่า) ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยคุณพ่อฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0005 DSC_0028 DSC_0035 DSC_0042 DSC_0054
DSC_0057 DSC_0065 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0087
DSC_0090 DSC_0162 DSC_0188 DSC_0230 DSC_0235
DSC_0263 DSC_0266 DSC_0272 DSC_0290 DSC_0294