พิธีเปิดและเสก ห้องประชุม-รีสอร์ท ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา
วันที่ 12 มกราคม 2024 ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ชลบุรี ได้มีพิธีเปิดและเสก ห้องประชุม-รีสอร์ทขึ้น โดยคุณพ่อฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
DSC_0309 DSC_0313 DSC_0316 DSC_0321 DSC_0324
DSC_0325 DSC_0331 DSC_0337 DSC_0342 DSC_0345
DSC_0349 DSC_0352 DSC_0361 DSC_0367 DSC_0379
DSC_0382 DSC_0385 DSC_0390 DSC_0394 DSC_0398
DSC_0407 DSC_0418 DSC_0428 DSC_0433 DSC_0436
DSC_0446 DSC_0451 DSC_0457 DSC_0460 DSC_0469
DSC_0480 DSC_0489 DSC_0494 DSC_0499 DSC_0502