พิธีอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
วันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2024 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี (ศรีราชา) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ แผนกคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และกลุ่มเสวนาคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภาคตะวันออก ได้จัดอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพขึ้น ภายใต้หัวข้อ "จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า... และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" (ลก 10:27) โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม ผู้รักษาการสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
>>รับชมพิธีอธิษฐานภาวนาย้อนหลัง<<
DSC_2244 DSC_2247 DSC_2249 DSC_2251 DSC_2253
DSC_2257 DSC_2260 DSC_2262 DSC_2267 DSC_2271
DSC_2277 DSC_2286 DSC_2288 DSC_2289 DSC_2290
DSC_2306 DSC_2311 DSC_2315 DSC_2318 DSC_2328
DSC_2335 DSC_2340 DSC_2345 DSC_2353 DSC_2359
DSC_2362 DSC_2370 DSC_2388 DSC_2412 DSC_2427
DSC_2440 DSC_2452 DSC_2461 DSC_2471 DSC_2472
DSC_2476 DSC_2478 DSC_2479 DSC_2482 DSC_2484
DSC_2487 DSC_2488 DSC_2491 DSC_2510 DSC_2513