ชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 27 มกราคม 2024 ณ วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ (อรัญประเทศ) ได้งานชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑลขึ้นภายใต้หัวข้อ "รู้คุณค่า กตัญญู ร่วมเชิดชูผู้สูงวัย" โดยมีคุณพ่อ สุดเจน ฝ่นเรือง หัวหน้าแขวงสระแก้ว ตีฆ้องเปิดงาน มีการแสดงจากผู้สูงอายุแต่ละแขวง และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง ลูกกตัญญูต่อบุพการี และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆณฑลจันทบุรี วาระปี ค.ศ. 2024 - ค.ศ. 2026 อีกด้วย
>>รับชมกิจกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0760 DSC_0762 DSC_0763 DSC_0765 DSC_0767
DSC_0773 DSC_0777 DSC_0779 DSC_0782 DSC_0791
DSC_0796 DSC_0798 DSC_0806 DSC_0810 DSC_0812
DSC_0816 DSC_0817 DSC_0832 DSC_0837 DSC_0838
DSC_0840 DSC_0843 DSC_0846 DSC_0851 DSC_0854
DSC_0858 DSC_0865 DSC_0867 DSC_0872 DSC_0873
DSC_0878 DSC_0889 DSC_0895 DSC_0904 DSC_0906
DSC_0910 DSC_0919 DSC_0920 DSC_0921 DSC_0922
DSC_0927 DSC_0929 DSC_0934 DSC_0937 DSC_0941
DSC_0943 DSC_0946 DSC_0949 DSC_0951 DSC_0953
DSC_0954 DSC_0957 DSC_0959 DSC_0963 DSC_0964
DSC_0968 DSC_0969 DSC_0974 DSC_0977 DSC_0980
DSC_0984 DSC_0987 DSC_0991 DSC_0995 DSC_0996
DSC_0997 DSC_1000 DSC_1001 DSC_1003 DSC_1005
DSC_1010 DSC_1015 DSC_1018 DSC_1020 DSC_1025
DSC_1029 DSC_1032 DSC_1034 DSC_1036 DSC_1038
DSC_1044 DSC_1061 DSC_1063 DSC_1086 DSC_1089
DSC_1094 DSC_1099 DSC_1105 DSC_1108 DSC_1109
DSC_1112 DSC_1115 DSC_1117 DSC_1121 DSC_1132