ฟื้นฟูจิตใจในมหาพรต ธรรมทูตพระเมตตารุ่น 1-5
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2024 ณ บ้านสวนมารีย์ ปราจีนบุรีได้จัดการฟื้นฟูจิตใจให้กับธรรมทูตพระเมตตารุ่น 1-5 ขึ้น โดยมีคุณพ่ออเนก นามวงษ์ คุณพ่อสมภพ แซ่โก ซิสเตอร์อุไรวรรณ พุมมี เป็นวิทยากร การฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ เพื่อเตรียมสำหรับการเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า
S__34504714_0 S__34504716_0 S__34504717_0 S__34504718_0 S__34504720_0
S__34504725_0 S__34504728_0 S__34504730_0 S__34504732_0 S__34504734_0
S__34504735 S__34504738_0 S__34504739_0 S__34504740_0 S__34504741_0