ฉลองบ้านเณรเล็กคณะพระมหาไถ่ ศรีราชา
วันที่ 9 มีนาคม 2024 ณ บ้านเณรพระมารดานิจานุเคราะห์ หรือบ้านเณรเล็กคณะพระมหาไถ่ ศรีราชา ได้จัดให้มีพิธีมิสซาฉลองบ้านขึ้น โดยมีคุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0028 DSC_0038 DSC_0053 DSC_0065 DSC_0070
DSC_0082 DSC_0083 DSC_0086 DSC_0092 DSC_0093
DSC_0094 DSC_0099 DSC_0110 DSC_0127 DSC_0131
DSC_0132 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0140 DSC_0157
DSC_0163 DSC_0167 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0176
DSC_0178 DSC_0183 DSC_0189 DSC_0193 DSC_0199