พิธีย้ายร่างพระสังฆราชและพระสงฆ์ผู้ล่วงลับ วัดหัวไผ่
วันที่ 4-6 เมษายน 2024 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ได้มีพิธีย้ายร่าง พระสังฆราชและพระสงฆ์ผู้ล่วงลับ ของวัดหัวไผ่ ไปยังบริเวณใหม่ของสุสานวัด
วันที่ 4 เมษายน เวลา 9.00 น. เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ประธานในพิธีฯ ก่อนการเก็บกระดูกพระสังฆราช และเคลื่อนย้ายไปตั้งภายในวัด เวลา 19.30 น. มีพิธีบุชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต เป็นประธานในพิธีฯ
วันที่ 5 เมษายน เวลา 19.30 มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธานในพิธีฯ
วันที่ 6 เมษายน เวลา 10.00 น. มีพิธีบูชาของพระคุณและย้ายร่างไปบรรจุที่สุสาน โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ พรงามเป็นประธานในพิธี
>>รับชมวจนพิธีกรรม วันที่ 4 เมษายน ย้อนหลัง<<
>>รับชมพิธีมิสซา วันที่ 4 เมษายน ย้อนหลัง<<
>>รับชมพิธีมิสซา วันที่ 5 เมษายน ย้อนหลัง<<
>>รับชมพิธีมิสซา วันที่ 6 เมษายน ย้อนหลัง<<
04_0001 04_0002 04_0003 04_0004 04_0005
04_0006 04_0007 04_0008 04_0009 04_0010
04_0011 04_0012 04_0013 04_0014 04_0015
04_0016 04_0017 04_0018 04_0019 04_0020
04_0021 04_0022 04_0023 04_0024 04_0025
04a_001 04a_002 04a_003 04a_004 04a_005
04a_006 04a_007 04a_008 04a_009 04a_010
05_0001 05_0002 05_0003 05_0004 05_0005
06_0001 06_0002 06_0003 06_0004 06_0005
06_0006 06_0007 06_0008 06_0009 06_0010
06_0011 06_0012 06_0013 06_0014 06_0015
06_0016 06_0017 06_0018 06_0019 06_0020
06_0021 06_0022 06_0023 06_0024 06_0025