เตรียมจิตใจฉลองพระเมตตา
วันที่ 6 เมษายน 2024 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร SANCTA MARIA โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรม "เตรียมจิตใจ...โอกาสฉลองพระเมตตา" ขึ้น เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม โดยคุณพ่อสมภพ แซ่โก (จิตตาธิการ) ต่อด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ พระเมตตา ในหัวข้อ "บันทึกวิญญาณ" โดยคุณพ่อภูรวัติ ศีราอริย, Bibliodrama "แผ่นดินของพระเจ้าผู้ทรงเมตตา" โดย ซิสเตอร์อุไรวรรณ พุมมี และวจนพิธีกรรม ตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท โดย คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล ปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดย สุดเจน ฝ่นเรือง เป็นประธานในพิธี
>>รับชมกิจกรรมย้อนหลัง(ช่วงเช้า)<<
>>รับขมกิจกรรมย้อนหลัง(ช่วงบ่าย)<<
S__41017354 S__41017359_0 S__41017361_0 S__41017362_0 S__41017363_0
S__41017366_0 S__41017367_0 S__41017371 S__41025543 S__41025544_0
S__41033730 S__41033732 S__41033735_0 S__41033737_0 S__41033738_0
S__41033739_0 S__41033747 S__41033751 S__41033763 S__41033764
S__41033765 S__41033767_0 S__41033769_0 S__41033770_0 S__41033772_0
S__41033773_0 S__41033774_0 S__41033775_0 S__41033776_0 S__41033778_0
S__41033780_0 S__41033781_0 S__41033782_0 S__41033783_0 S__41033785_0
S__41033786_0 S__41033787_0 S__41033788_0 S__41033789_0 S__41033790_0