การปฏิญาณตนตลอดชีวิต และฉลอง 25 ปี 60 ปี และ 75 ปี
วันที่ 20 เมษายน 2024 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีวิต และฉลองครอบรอบการปฏิญาณตน 25 ปี 60 ปี และ 75 ปีขึ้น โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_4904 DSC_4905 DSC_4911 DSC_4916 DSC_4920
DSC_4925 DSC_4926 DSC_4933 DSC_4936 DSC_4937
DSC_4946 DSC_4954 DSC_4957 DSC_4962 DSC_5009
DSC_5014 DSC_5027 DSC_5035 DSC_5043 DSC_5045
DSC_5058 DSC_5068 DSC_5077 DSC_5087 DSC_5102
DSC_5129 DSC_5144 DSC_5163 DSC_5164 DSC_5176
DSC_5177 DSC_5180 DSC_5187 DSC_5195 DSC_5203
DSC_5207 DSC_5208 DSC_5214 DSC_5219 DSC_5224
DSC_5272 DSC_5297 DSC_5301 DSC_5333 DSC_5394
DSC_5410 DSC_5423 DSC_5450 DSC_5455 DSC_5478