ฉลองวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023 ณ วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสนได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรีเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในพิธีมิสซาได้มีการอวยพรสำหรับผู้ป่วยและบรรดาสัตบุรุษ โอกาสวันผู้ป่วยโลก อีกด้วย
>>รับชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง<<
DSC_0266 DSC_0289 DSC_0292 DSC_0294 DSC_0299
DSC_0303 DSC_0306 DSC_0315 DSC_0334 DSC_0337
DSC_0346 DSC_0352 DSC_0359 DSC_0367 DSC_0371
DSC_0375 DSC_0381 DSC_0392 DSC_0405 DSC_0446
DSC_0458 DSC_0462 DSC_0467 DSC_0489 DSC_0501
DSC_0511 DSC_0523 DSC_0538 DSC_0541 DSC_0546
DSC_0551 DSC_0559 DSC_0564 DSC_0572 DSC_0581
DSC_0585 DSC_0595 DSC_0597 DSC_0598 DSC_0629