สถานที่ 7
พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สอง


     
<<สถานที่ 6   สถานที่ 8>>