สถานที่ 11
พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกับไม้กางเขน


     
<<สถานที่ 10   สถานที่ 12>>